PSYKOLOGISK RÅDGIVNING

Fynsvej 3, Ørholm, 2800 Kgs. Lyngby. Tlf. 3332 9407

cand.psych. Palle Vestberg, autoriseret klinisk psykolog

Hjemmeside: www.psykologservice.dk

mail til: palle.vestberg@psykologservice.dk

 

 

 

 

 

 Selvstændig psykologvirksomhed siden 1985:

Rådgivning

Konsulentbistand

Psykologisk behandling

Undersøgelser og rapporter

Undervisning og kursusforløb

Supervision

Projektarbejde

Oversættelse

Artikler Pjecer Bøger Video


GRATIS

SKRIFTLIG RÅDGIVNING:

Hvis du har et psykologisk problem,

som du kan formulere som et spørgsmål,

så send mig en mail,

og jeg vil besvare spørgsmålet

eller foreslå dig, hvordan du kommer videre.

mail til Palle Vestberg


KLINISKE ERFARINGER

 

Jeg har været involveret med problemer omkring

stress og kriser

identitet og sexualitet

parforhold og familieliv

angst og selvusikkerhed

undervisning og uddannelse

sygdom, handicap og misbrug

trivsel og personlig udvikling

aldersbetingede psykiske vanskeligheder

adoption

familierådgivning


PERSONLIG UDVIKLING

Psykologsamtaler kan give indsigt og forståelse,

så man kan overvinde indre begrænsninger

og få frigjort ressourcer til personlig udviking.

Det skaber nye handlemuligheder,

så man bliver bedre til at klare hverdagens vanskeligheder

og takle nye udfordringer.


mail til Palle Vestberg

Eller ring 33 32 94 07.

Hvis du ikke træffer mig,

så indtal dit navn og telefonnummer

på min telefonsvarer,

så vil jeg kontakte dig.UDGIVELSER

Bøger:

* Medfødt døvhed eller hørenedsættelse. (hefte) 1997.
* Børn med høretab. Opvækstvilkår og udviklingsmuligheder. 2.udg.2.opl. 1998.
* Hverdag for døve. (Redaktør) 3. opl. 1998.
* Døveundervisning i Danmark. 1807-1982. (Medredaktør) 2. opl. 1999.
* Undervisning af døve og hørehæmmede børn. 4. udg. med nyt kapitel. 2003.
* Ukuelige menneske. Om Lilly Jensens liv som døvblind. 1916 - 1985. 2004.

Videoer med teksthefter:

* Børn af døve I & II: Det første halve år - en video om tidlig kommunikation. 1991
* Børn af døve III: I vuggestue. 1992
* Døves Kulturhistorie: Nordisk Seminar. 1993.


 Oversættelser:

* Småbørn med høretab. De første år. 2001. (Oversættelse og bearbejdning af Jacqueline Stokes: Hearing Impaired Infants) 
* To skal der til – sprog og tale. 2007.(Oversættelse af Jan Pepper og Elaine Weitzmans: It takes two to talk).
* Fra tilskuer til deltager. Samspil og kommunikation med voksne udviklingshæmmede. 2010. (Oversættelse af Per Lorentzens Fra tilskuer til deltaker. Samhanling og kommukikasjon med voksne udtviklingshemmede).
* Dialog med usædvanlige børn. 2010. (Oversættelse af Per Lorentzens: Kommunikasjon med uvanlige barn).
* Undervisning af børn med høretab efter cochleaimplantering. 2012. (Oversættelse af Sue Archbolds: Deaf Education: Changed by Cochlear Implant).

Hvis du vil vide mere, så:

Ring, skriv, mail eller kom forbi og kik indenfor! Det koster ikke noget at spørge.


mail til: palle.vestberg@psykologservice.dk


 

 

 

 Privat: Fynsvej 3, Ørholm, 2800 Lyngby, tlf. 3332 9407


 

 

 

 

Website counter